• Kategoria: Polityka

Felieton. Jak to zrobić, by popierając partię, bądź komitet zagłosować zarazem na ludzi? 

Preferencje polityczne jak zawsze określą Państwo sami w niedzielę przy urnach. My polecamy Wam osoby z różnych partii, które z naszych obserwacji są godne zaufania. Uszeregowane zgodnie z wylosowanymi numerami komitetów wyborczych.

Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość: Filip Kaczyński - ostatnie miejsce na liście (pozycja nr 16) [foto: lewa góra]

Lista nr 2 Platforma Obywatelska: Robert Maciaszek - pozycja nr 3 [foto: prawy dół]

Lista nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe: Józef Kała - pozycja nr 1 [foto: prawy środek]

Lista nr 7 Kukiz'15 Radosław Szot - pozycja nr 2 [foto: prawy góra]

Lista nr 8 Nowoczesna Ryszarda Petru: Julia Szczerbowska - pozycja nr 8 [foto: lewy dół]